Konferencje

>> Sesja Dynamiki Maszyn Wirnikowych 27- 30 czerwca, 2010

- odbyła się podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów IFToMM w Białymstoku-Augustowie w dniach 27-30 czerwca 2010 r.
Konferencja zorganizowana została pod kierunkiem profesora dr hab. inż.
Franciszka Siemieniako przez Katedrę Automatyki i Robotyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

>> IFToMM International Symposium on Dynamics of Steam and Gas Turbines   1- 3 December, 2009

Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland
Dynamics of Steam and Gas Turbines is a conference being held as an effort to bring together researchers from diverse areas in Vibration Engineering and Technology of Machinery. The conference is organized by The Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdańsk in collaboration with Gdańsk University of Technology, Poland and The Vibration Institute of India.