Misja i cele

  1. działalność przyczyniająca się do wspierania i rozwoju nauki, techniki oraz kultury,
  2. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki, techniki i kultury,
  3. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki oraz promowanie ich twórców,
  4. troska o zabytki techniki, kultury i sztuki,
  5. prowadzenie badań naukowych przyczyniających się do rozwoju istniejących oraz nowych teorii naukowych,
  6. integracja osób prowadzących badania i kształcenie studentów.

w szczególności w obszarze teorii maszyn i mechanizmów oraz mechatroniki, robotyki i inżynierii biomedycznej.