Zebrania PK TMM

Podczas jubileuszowego 50 Międzynarodowego Kongresu IFToMM odbyło się

Walne Zebranie Stowarzyszenia PK TMM
Termin: środa 3 lipca 2019 r.
 
Miejsce:
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Krupnicza 33