Aktualności

 • The Lagrange Award - Multibody System Dynamics Outstanding PhD Thesis Prize is now open for applications. This award is presented annually by IFToMM's Technical Committee for Multibody Dynamics and Springer's journal Multibody System Dynamics to recognize the most successful PhD thesis on Multibody Dynamics defended during the prior year. The call for applications will be open until April 30, 2022. Applicants must submit a copy of their PhD thesis (in English), a curriculum vitae, and a maximum of three publications related to the thesis content to the award coordinator, Dr. Francisco J. Gonzalez (f(dot.)gonzalez(at)udc(.)es).
  Additional information can be found on the website:http://lim.ii.udc.es/events/lagrangeAward/ .
 • W dniach 12-15 grudnia odbyła się w Budapeszcie ECCOMAS Multibody Conference 2021 w trybie zdalnym. W konferencji udział biorą członkowie KBM PAN i PK TMM. Informacje znaleźć można pod linkiem: https://eccomasmultibody2021.mm.bme.hu/program.html
 • W dniu 9 grudnia 2021 odbyło się 16 posiedzenie Komitetu Technicznego IFToMM Mulitbody Dynamics dotyczące m.in. spraw związanych z członkostwem Komitetu, nagrodami Lagrange’a, konferencjami powiązanymi z dynamiką układów wieloczłonowych, wydaniami specjalnymi oraz spraw związanych z budżetem Komitetu. W obradach uczestniczyli członkowie i eksperci KBM PAN. Posiedzenie poprzedzało konferencję ECCOMAS dotyczącą dynamiki układów wieloczłonowych, która odbędzie się zdalnie w Budapeszcie w dniach 12-15.12.2021.
 • W dniu 10 listopada 2021 odbyło zdalne spotkanie Komitetu Wykonawczego IFToMM oraz zaproszonych przewodniczących komitetów lokalnych. Poświęcone było głównie sprawom organizacji następnego światowego kongresu IFToMM, który odbędzie się w roku 2023 w Tokio w Japonii. Uczestnicy obejrzeli wirtualną podróż po pomieszczeniach w których odbędzie się kongres. Informacje na temat kongresu znaleźć można na stronie: https://iftomm-world.org/conferences/iftomm-wc2023/.
 • Z przyjemnością informujemy, że czasopismo PAN, Archive of Mechanical Engineering, którego redaktorem naczelnym jest Prof. Marek Wojtyra uzyskało 70 punktów według najnowszego, opublikowanego 1 grudnia 2021 roku, wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 • W dniu 17 lipca 2020 roku i następnie 9 grudnia 2020 odbyły się zdalne spotkania Komitetu Wykonawczego IFToMM oraz zaproszonych przewodniczących komitetów lokalnych (z udziałem Przewodniczącego Sekcji TMM) KBM PAN. Poświęcone było m.in. sprawozdaniu Prezydenta z dotychczasowej aktywności, omówieniu budżetu, sprawom patronowania konferencjom, sponsorowaniu kosztów szkół letnich i stypendiów przez IFToMM. Szczegóły można znaleźć na nowej stronie IFToMM www.iftomm-world.org.
 • Profesor A. Kecskemethy, Prezydent IFToMM przesłał w grudniu 2020 do przewodniczących komitetów lokalnych życzenia noworoczne oraz krótkie informacje na temat aktywności IFToMM w roku 2020. List załączamy.
 • W dniu 11 stycznia 2021 roku Profesor Marco Ceccarelli, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji IFToMM oraz poprzedni Prezydent IFToMM przesłał informację na temat zgłaszania kandydatów do Komitetów IFToMM w kadencji 2024-2027. Załączamy list Profesora oraz dwa dokumenty uzupełniające: (1), (2).
 • Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu KBM PAN członkowie Komitetu zaakceptowali regulamin Nagrody Naukowej KBM im. Prof. Jana Oderfelda za Osiągnięcia Naukowe i Techniczne Związane z Teorią Maszyn i Mechanizmów. Zapraszamy do zapoznania z regulaminem nagrody dostępnym na stronie internetowej KBM PAN pod linkiem.
 • W dniu 1 lipca 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Wykonawczego IFToMM oraz zaproszonych przewodniczących komitetów lokalnych (z udziałem Przewodniczącego Sekcji TMM) KBM PAN. Poświęcone było m.in. sprawozdaniu Prezydenta z dotychczasowej aktywności, omówieniu budżetu, zasadom przyznawania nagród honorowych IFToMM, sprawom patronowania konferencjom, sponsorowaniu kosztów szkół letnich i stypendiów przez IFToMM. Omówiono także zagadnienia związane z organizacją Światowego Kongresu IFToMM w roku 2023 w Japonii. Szczegóły można znaleźć na nowej stronie IFToMM www.iftomm-world.org.
 • Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku zaprezentowano nową stronę IFToMM dostępna pod adresem www.iftomm-world.org. Zachęcamy do regularnych odwiedzin tej strony i śledzenie zwłaszcza zakładki „Latest News”.