Konferencje

Osoby zrzeszone w PK TMM tworzą społeczność naukową, która prezentuje swoje prace badawcze na cyklicznych konferencjach naukowych.
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych
odbyła się we Wrocławiu we wrześniu 2018.