Historia Dynamiki Maszyn Wirnikowych

Historia zapoczątkowania i rozwoju Dynamiki Maszyn Wirnikowych w Polsce 

W roku 1954 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej powstał Zakład Teorii Mechanizmów i Maszyn a następnie w 1964 roku Katedra Teorii Mechanizmów i Maszyn kierowana przez profesora Zdzisława Parszewskiego. Głównym kierunkiem działalności naukowej i badawczej Zakładu i następnie Katedry była dziedzina Dynamiki Maszyn Wirnikowych. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku powołany został w 1956 roku do prowadzenia badań podstawowych w tym również z dynamiki maszyn wirnikowych. Umownie od tego czasu datuje się początek rozwoju tej dziedziny nauki w Polsce po Drugiej wojnie światowej. Oba Ośrodki współpracowały z przemysłem i ich osiągnięcia naukowe oraz doświadczenie sprawiły, że stały się wiodącymi w dynamice maszyn wirnikowych. Ośrodek Łódzki uznany został jako Szkoła Łódzka Dynamiki Maszyn Wirnikowych. Prace w Zespole prowadzone były do roku 1980 pod kierunkiem profesora Zdzisława Parszewskiego, to jest do czasu kiedy został powołany na stanowisko profesora Technical Universyty of Melbourne. Tam też rozwijał badania maszyn wirnikowych kontynuując tradycje Szkoły Łódzkiej. Instytut Maszyn Wirnikowych obecnie noszący imię Profesora Roberta Szewalskiego rozwijał współpracę z Zakładem turbin w Elblągu oraz z przemysłem okrętowym. Obecnie badania prowadzone w IMP w wielu dyscyplinach nauki a ponadto w Dziale Mechanika Maszyn oraz Diagnostyka maszyn energetycznych.