Publikacje krajowe

Książki:

>>  Parszewski Z. Drgania i dynamika maszyn PWN Warszawa 1982r. Autor Zdzisław Parszewski (1924-1999) był Profesorem Politechniki Łódzkiej i Technical University of Melbourne.

 >>  Kiciński J. Red. Modelowanie i Diagnostyka Oddziaływań Mechanicznych Aerodynamicznych i Magnetycznych w Turbozespołach Energetycznych IMP PAN, Gdańsk 2005. Autor prof. dr hab. inż. Jan Kiciński jest Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i Kierownikiem Zakładu Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych.

Referaty:

>>  50 lat Dynamiki Maszyn Wirnikowych w Politechnice Łódzkiej - początki i rozwój
Referat wygłoszony został na sesji Dynamiki Maszyn Wirnikowych  podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów w Zielonej Gorze w 2006r. Przypadała wówczas 50-ta rocznica zapoczątkowania działalności naukowej w dziedzinie dynamiki maszyn wirnikowych.

Artykuły:

 >>  Parszewski Z. Prędkości krytyczne wirników maszyn z łożyskami ślizgowymi, w szczególności z łożyskami o panewkach częściowych. Zagadnienia Maszyn Przepływowych. PWN. Warszawa. 1968r. Wydawnictwo z Okazji 40-lecia Działalności Naukowej Prof. Roberta Szewalskiego