Wydawnictwo

Stowarzyszenie "PK TMM" objęło patronat nad czasopismem naukowym
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences - zachęcamy do publikowania.

ISSN 2300-5874
DOI: 10.5277/ijes_pwr