Kontakt

>> Prof. Henryk Kaźmierczak
e-mail: kazmhenr@pimr.poznan.pl
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych   

>> Dr inż. Marek Jakub Fligel 
e-mail: fligel@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska   

>> Prof. nadz. dr hab. inż. Janusz Wawrzecki 
e-mail: jwawrzecki@ahe.lodz.pl
Akademia Humanistyczno Ekonomiczna