Roboty inspekcyjne, systemy wizyjne, algorytmy sterowania

Roboty inspekcyjne, systemy wizyjne, algorytmy sterowania

Szrek, J.; Wodecki, J.; Błażej, R.; Zimroz, R. An Inspection Robot for Belt Conveyor Maintenance in Underground Mine—Infrared Thermography for Overheated Idlers Detection. Appl. Sci. 2020, 10, 4984.
https://www.mdpi.com/2076-3417/10/14/4984#cite

Układy sensoryczne, algorytmy sterowania, wózek inwalidzki, mechanizm pokonywania przeszkód

Jarosław J. Szrek, Artur M. Muraszkowski Synthesis of an automatic obstacle overcoming control module, dedicated for manual wheelchairs. Acta Polytechnica Hungarica. 2018, vol. 15, nr 4, s. 45-57.
http://acta.uni-obuda.hu/Szrek_Muraszkowski_83.pdf