Sekcja TMM w Komitecie Budowy Maszyn PAN

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów,
której przewodniczy Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek (Politechnika Warszawska),
przewodniczący Stowarzyszenia PK TMM. Sekcja działa w strukturze
Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Przy Komitecie Budowy Maszyn PAN działa również Zespół Ekspertów,
zachęcamy do wizyty na stronie.