Walne zebranie PK TMM

Walne Zebranie Stowarzyszenia PK TMM
 
Termin: wtorek, 7 września 2021 r. godzina 13:00

Miejsce:

 Politechnika Warszawska,
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Warszawa, ul. Nowowiejska 24
 
Program spotkania:
 
1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia PK TMM za rok 2020

2. Informacja o działalności KBM PAN w sprawach związanych z TMM

3. Informacja na temat działalności kwartalnika ABM PAN

4. Zaproszony referat dr hab. inż. Pawła Malczyka, prof. uczelni na temat:

Efektywne niebezpośrednie metody sterowania optymalnego układami wieloczłonowymi
(Efficient indirect optimal control methods for multibody systems)

5. Dyskusja na temat zamierzeń stowarzyszenia PK TMM

6. Spotkanie przy obiedzie