Dołącz do nas

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy wysłać pocztą elektroniczną zgłoszenie, które zawiera następujące informacje:

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Narodowość:
Obywatelstwo:
Wykształcenie:
Stopień naukowy – zawodowy:
Tematyka badawcza (słowa kluczowe) :
Telefon:
Adres e-mail:
Aktualne miejsce pracy:

 

Wysokość składki w roku 2024 wynosi:

60 zł/rok - członków indywidualnych
400 zł/rok członków wspierających instytucjonalnych

płatność przelewem na konto (Santander): 27 1090 2590 0000 0001 3726 6830

tytuł przelewu:

Nazwisko Imię, składka za rok 20XX